Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

MUI NE SUMMERLAND​

Hotel name: MUI NE SUMMERLAND​
Address: Vo Nguyen Giap road, Mui Ne, Phan Thiet, Binh Thuan​
Scale:  950 hotel & condotel rooms, restaurant, lounge & bar, conference room, health club, spa & massage, swimming pool, ....​
Star rating: 5 stars​
Open: The third quarter of 2024

Bài viết liên quan

094.716.2779