Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

PHU QUOC HOTEL & RESORT

Hotel name: PHU QUOC HOTEL & RESORT
Address: 69 Tran Hung Dao, Duong Dong, Phu Quoc.
Scale: 200 luxury rooms, restaurant, lounge & bar, conference room, health club, spa & massage, swimming pool, children's playground ...
Star rating: 4 stars
Open: The fourth quarter of 2023

Bài viết liên quan

094.716.2779