Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

THIEN AN HOTEL BAC GIANG

Hotel name: THIEN AN HOTEL BAC GIANG
Address: Bo Ho Bich Dong, Thi Tran Bich Dong, Viet Yen District, Bac Giang Province
Scale: 120 luxurious rooms, restaurant, lounge & bar, conference room, health club, spa & massage, swimming pool, children's play area, BBQ garden
Star rating: 4 stars
Open: The fourth quarter of 2020

Bài viết liên quan

094.716.2779