Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

ROBIN DALAT RESORT

Hotel name: Robill Hill Resort
Address: Robin Hill, Dalat, Lam Dong
Scale: 150 luxury rooms & suites, restaurant, lounge & bar, spa & massage, swimming pool, health club, spa & massage, kid playing area,...
Star rating: 5 stars​
Open: The first quarter of 2025

Bài viết liên quan

094.716.2779