Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

EBINO PU LUONG RESORT

Hotel name: Ebino Pu Luong Resort
Address: Don Village, Pu Long, Thanh Hoa
Scale: 45 bungalow, restaurant, lounge & bar, spa & massage, infinity pool,...
Star rating: 4 stars​
Open: The second quarter of 2021

Bài viết liên quan

094.716.2779