Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

TRUNG SON COMPLEX, BINH CHANH, HO CHI MINH CITY

Hotel name: TRUNG SON COMPLEX, BINH CHANH, HO CHI MINH CITY
Address: Binh Chanh, Ho Chi Minh City
Scale: 450 luxury rooms, restaurant, lounge & bar, conference room, health club, spa & massage, swimming pool, ....
Star rating: 5 stars
Open: The fourth quarter of 2024

Bài viết liên quan

094.716.2779