Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

LEGEND RIVER HOTEL QUANG BINH

Hotel name: LEGEND RIVER HOTEL QUANG BINH
Address: 199 Quang Trung, Phu Hai, Dong Hoi, Quang Binh.
Scale: 200 luxurious rooms, restaurant, lounge & bar, conference room, health club, spa & massage, swimming pool, children's play area, BBQ garden
Star rating: 5 stars
Open: The third quarter 2023

Bài viết liên quan

094.716.2779