Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

VHG CÙNG VAHM KÝ KẾT THỎA THUẬN GHI NHỚ

18/10/2019, tại TP.HCM, Công ty quản lý khách sạn và du lịch VHG (VHG) và Viện đào tạo quản lý khách sạn Việt (VAHM) đã cùng nhau ký kết Thỏa thuận ghi nhớ hợp tác chiến lược.


 

Theo đó, VAHM cung cấp các gói dịch vụ về nâng cao chất lượng dịch vụ và đào tạo nghề khách sạn cho 20 khách sạn/khu nghỉ dưỡng đang hoạt động và chuẩn bị khai trương của VHG trên toàn quốc từ Sapa đến TP.Cà Mau, gồm:

- Tuyển dụng, đào tạo và huấn luyện các Tổng quản lý khách sạn của VHG.

- Thiết kế và chuyển giao năng lực kiểm soát chất lượng dịch vụ thông qua kiểm toán chuỗi trải nghiệm dịch vụ bằng chương trình khách hàng bí mật, kiểm toán chất lượng vận hành dịch vụ và huấn luyện thay đổi thái độ đội ngũ.

- Thiết kế và chuyển giao năng lực đào tạo nghề thông qua chương trình huấn luyện viên đào tạo nghề và huấn luyện đào tạo nghề theo Bộ quy trình tiêu chuẩn (SOP).

- Thiết kế và triển khai hệ thống quản trị hiệu suất bằng thưởng phạt theo KPIs nhằm tạo văn hóa nhân tài.

- Định kỳ thực hiện kiểm toán chất lượng dịch vụ và chấm điểm năng lực đội ngũ thông qua Mistery Shopping và Online Blind Test nhằm phát hiện khoảng trống năng lực đội ngũ với cam kết chất lượng dịch vụ cho khách hàng.

Bài viết liên quan