Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

PULUONG BOCBANDI RETREAT

Project name:        Puluong Bocbandi Retreat
Address:                Nong Cong, Thanh Son, Ba Thuoc, Thanh Hoa.
Star rating:            4 sao
Scale:                   42 villas, 2 community stilt house, restaurant, lounge bar, wine cellar, infinity pool....
Open:                   The second quarter of 2022.

Bài viết liên quan

094.716.2779