Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

VIET XO COMPLEX TOWER

Project name:       Viet Xo Complex Tower
Address:               Vo Nguyen Giap, Le Chan, Hải Phòng.
Star rating:            5 sao
Scale:                   10.000m2 * 27 floors
                              Complex tower of hotel, service apartment, wedding center, office leasing with international 5-star services.
Open:                    The fourth quarter of 2025

Bài viết liên quan

094.716.2779