Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

THAI NGUYEN WELLNESS RESORT & SPA

Hotel name: Thai Nguyen Wellness Resort Spa
Address: Hoi Hieu, Cao Ngan, Thai Nguyen City
Scale: 50 luxury Bungalow and stilt house, restaurant, lounge & bar, spa & massage, meeting room, swimming pool, BBQ area,...
Star rating: 4 stars​
Open: The first quarter of 2021

Bài viết liên quan

094.716.2779