Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

AMOUR RESORT BAVI

Hotel name: Amour Retreat Bavi
Address: Bavi National Park, Ba Vi, Hanoi
Scale: 60 luxury rooms & suites, restaurant, lounge & bar, spa & massage, swimming pool, health club, spa & massage, kid playing area,...
Star rating: 4 stars​
Open: The fourth quarter of 2022

Bài viết liên quan

094.716.2779