Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

DE VISTA HOTEL HALONG

Hotel name: DE VISTA HOTEL HALONG
Address: Tuan Chau, Quang Ninh
Scale: 200 luxury rooms, restaurant, lounge & bar, conference room, health club, spa & massage, swimming pool ....
Star rating: 4 stars
Open: The second quarter of 2023

Bài viết liên quan

094.716.2779