Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

D’LIORO HOTEL HA LONG

Hotel name: D’LIORO HOTEL
Address: Hai Quan Hill, Bai Chay, Quang Ninh.
Scale: 200 luxury rooms, restaurant, lounge & bar, conference room, health club, spa & massage, swimming pool, children's play area.
Star rating: 5 stars
Open: The second quarter of 2020

Bài viết liên quan

094.716.2779