VHG tự hào trong những năm qua đã đào tạo ra nhiều thế hệ nhân viên chuyên nghiệp, nắm giữ những vị trí cao trong lĩnh vực du lịch, khách sạn. Nhiều thế hệ đã tiếp nối công việc quản lý khách sạn, họ góp phần làm thị trường phong phú hơn và chuyên nghiệp hơn.

094.716.2779