Đăng ký để biết thêm

Nhập địa chỉ email của bạn dưới đây để nhận tin tức và cập nhật từ VHG.

DỊCH VỤ CỦA CHÚNG TÔI

1. Gói dịch vụ tư vấn kỹ thuật, setup Khách Sạn/ Resort và Khu Căn Hộ Dịch Vụ Cao Cấp:
Thời gian: Từ 3 – 6 tháng hoặc 6 tháng – 1 năm.
Dịch vụ chính: Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ info@vnhog.com hoặc hotline (84) 94 716 2779 để có thông tin chi tiết.
 
2. Gói dịch vụ quản lý vận hành Khách Sạn/ Resort hoặc Khu Căn Hộ Dịch Vụ Cao Cấp:
Thời gian: Từ 2 năm trở lên.
Dịch vụ chính: Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ info@vnhog.com hoặc hotline 84 094 716 2779 để có thông tin chi tiết.
 
3. Gói dịch vụ xây dựng và phát triển hệ thống bán hàng trên mạng:
Thời gian: Từ 3 tháng trở lên
Dịch vụ chính: Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ info@vnhog.com hoặc hotline 84 094 716 2779 để có thông tin chi tiết.
 
4. Gói dịch vụ đào tạo nâng cao kỹ năng nghiệp vụ nhân viên khách sạn:
Thời gian: Từ 1 tháng trở lên.
Dịch vụ chính: Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ info@vnhog.com hoặc hotline 84 094 716 2779 để có thông tin chi tiết.
 
5. Dịch vụ quản lý vận hành Khu Chung Cư Cao Cấp:
Thời gian: Từ 3 năm đến 10 năm
Dịch vụ chính: Xin vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua địa chỉ info@vnhog.com hoặc hotline 84 094 716 2779 để có thông tin chi tiết/